Hợp đồng Cầm cố

9

Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Như vậy, thỏa thuận về việc cầm cố luôn đi kèm với một thỏa thuận khác – cái làm phát sinh nghĩa vụ chính. Việc lựa chọn hình thức nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tầm quan trọng của nghĩa vụ chính, giá trị tài sản cầm cố, quan hệ giữa các bên trong hợp đồng chính, pháp luật điều chỉnh,...

Những mẫu hợp đồng cầm cố mà chúng tôi cung cấp trong thư viện hợp đồng hi vọng sẽ tháo gỡ được những khó khăn khi khách hàng tìm hiểu hoạt động này.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng thế chấp, cầm cố 2077