Hợp đồng Bất động sản

5

Bất động sản thường là tài sản có giá trị lớn, là cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội. Hiện nay, nhu cầu của khách hàng về bất động sản rất cao. Hệ quả kéo theo là tính cạnh tranh và những giao dịch liên quan đến bất động sản thường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Việc cân nhắc và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các yếu tố trong hợp đồng lĩnh vực bất động sản sẽ giúp khách hàng quản lý và hạn chế những rủi ro không đáng có. Hệ thống hợp đồng chúng tôi cung cấp trong mục này nhằm giúp khách hàng có những nhận thức bao quát về hợp đồng và các giao dịch bất động sản.

Chi tiết....

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Bảng liệt kê chi tiết bất động sản bán đấu giá 1632
2 Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất 1669
3 Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất 1644
4 Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất 1514
5 Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất 1563
6 Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà) 1592
7 Hợp đồng quảng cáo bất động sản 2045
8 Hợp đồng quản lý bất động sản 2004
9 Hợp đồng mua bán bất động sản 2096
10 Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản 1871
11 Hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản 2036
12 Hợp đồng đấu giá bất động sản 1871
13 Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án 1813