Hợp đồng Bảo hiểm

21

Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với cá nhân, tổ chức và cả quốc gia. Hiện nay, đây không chỉ là phương thức chuyển rủi ro mà còn là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, điều hòa thu nhập, điều tiết lợi ích xã hội. 

Đặc thù của hoạt động này là kinh doanh rủi ro và sản phẩm trừu tượng cho nên hợp đồng cũng có những điểm khác biệt so với các hoạt động khác. Tại mục này chúng tôi đề xuất các mẫu hợp đồng phát sinh trong thực tế mà nhà đầu tư và khách hàng quan tâm.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập